Bathynomus-giganteus-on-display.jpg

Bathynomus giganteus on display at the Storylines Festival. [Photo: Paradox Photography, Storylines Festival Wellington Family Day.]